WAT KOST HET?

Het eerste gesprek is altijd een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek
van ongeveer 1 uur.

 

Het kennismakingsgesprek is op de plek waar het probleem zich afspeelt. Zo krijg ik een goede indruk van de huidige situatie. We bespreken de knelpunten, wensen en mogelijkheden.

Hoeveel tijd we  uiteindelijk nodig hebben om op te ruimen is van meerdere factoren afhankelijk:
 • Om hoeveel spullen gaat het.

 • Om welke ruimte(s) gaat het.

 • Jouw gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal.

 • De snelheid waarmee je beslissingen kunt nemen.

Ik werk in eerste instantie met pakketten, de prijs is in overleg afhankelijk van het probleem.
 • Besluit je na het kennismakingsgesprek met mij aan de slag te gaan, dan maken we een werkafspraak van minimaal 3 uur.

 • Na 3 uur heb je namelijk een echt zichtbaar resultaat.

 • Jij maakt tijdens de werkafspraak de keuze waar wij samen mee aan de slag aan.

 • Jij bepaald het tempo en samen maken we afspraken over de voortgang.

 • Ik help je bij het maken van keuzes en geef zoveel mogelijk tips, die we meteen kunnen toepassen.

 • Na elke opruimsessie hebben we een korte evaluatie over de gang van zaken.

 • Tussendoor is er altijd de mogelijkheid voor contact.

Mijn uurtarief is € 65,00 waarbij zijn inbegrepen:
 • Kleine organizing materialen

 • Reiskosten tot 50 km vanaf Meppel

 • Reisafstanden langer dan 50 km (enkele reis) vanaf Meppel, breng ik € 0,25 per km extra in rekening

 • Tips en advies op maat

 • Tussendoor is er altijd de mogelijkheid voor contact.

 • Een afsluitend telefonisch consult na enkele weken.

Mijn klanten zal ik altijd met respect behandelen. Duidelijkheid verkrijgen over wat jij precies wenst en wat de achterliggende oorzaken zijn van de ontstane situatie. Zorgen voor een duidelijke werkmethode die past jou als klant. Jou motiveren om te beginnen, door te zetten en af te maken. Helpen bij het maken van keuzes. Begeleiden van de gewenste gedragsverandering en de nazorg zodat je niet terugvalt in het oude gedrag.

Op mijn diensten zijn deze Algemene voorwaarden en deze Privacyverklaring van toepassing.